JUSTYNA OWCZAREK-SKONECZNA – psychoterapeutka

JUSTYNA OWCZAREK-SKONECZNA
Psychoterapeutka
Numer telefonu  606 270 368 

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz delegat z ramienia PTPI w Polskiej Radzie Psychoterapii.

Studia magisterskie z zakresu psychologii ukończyła w 1998r. i od tego czasu zdobywa doświadczenie zawodowe. Od wielu lat współpracuje z poradnią zdrowia psychicznego, pracowała również z osobami nieprzystosowanymi społecznie, głównie z tzw. „trudną młodzieżą”, uczyła studentów podstaw pracy terapeutycznej. Obecnie koncentruje się przede wszystkim na praktyce psychoterapeutycznej, prowadzi też zajęcia warsztatowe dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Ukończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ukończyła również Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (w trybie indywidualnym). Oba całościowe szkolenia były organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi. Odbyła szkolenia m.in. z zakresu:

 • Psychoterapii zaburzeń lękowych i depresji
 • „Leczenie pękniętego serca”- cykl szkoleń z psychoterapii traumy
 • Pracy z historią rodziny metodą genogramu
 • Pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości
 • Terapii osób wykorzystanych seksualnie
 • Pracy z żałobą
 • Terapii ofiar i sprawców przemocy
 • Terapii zaburzeń odżywiania
 • Terapii par i rodzin
 • Autohipnozy, pracy z bólem
 • Pracy ze snem
 • Metafory i bajki w pracy terapeutycznej

Korzysta z regularnych superwizji w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej, zwłaszcza średnio- i długoterminowej; prowadzi też terapię rodzinną oraz terapię par, a także terapię grupową. W swojej pracy integruje dorobek różnych szkół terapeutycznych w zależności od rodzaju trudności zgłaszanych przez Pacjenta- ze szczególnym uwzględnieniem terapii ericksonowskiej i systemowej. Chętnie korzysta z technik metaforycznych, metod transowych, psychodramy.

 „Proces psychoterapii rozumiem jako towarzyszenie człowiekowi w odkrywaniu własnego potencjału na drodze ku konstruktywnej ZMIANIE. Za istotne w mojej pracy uważam budowanie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu. Stwarza to odpowiednie warunki, aby uaktywnić ZASOBY, które tkwią w każdym człowieku i które można wykorzystać tak, żeby służyły ROZWOJOWI. Pamiętając, że PRZYSZŁOŚĆ zaczyna się TERAZ.”