JUSTYNA OWCZAREK-SKONECZNA – psychoterapeutka

JUSTYNA OWCZAREK-SKONECZNA
Psychoterapeutka
Numer telefonu  606 270 368 

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Studia magisterskie na kierunku- psychologia ukończyła w 1998r. i od tego czasu zdobywa doświadczenie zawodowe. Od wielu lat współpracuje z poradnią zdrowia psychicznego, pracowała również z osobami nieprzystosowanymi społecznie, głównie z tzw. „trudną młodzieżą”, uczyła studentów podstaw pracy terapeutycznej. Obecnie koncentruje się przede wszystkim na praktyce psychoterapeutycznej, prowadzi też zajęcia warsztatowe dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Ukończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ukończyła również Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (w trybie indywidualnym). Oba całościowe szkolenia były organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi. Od 2000r. szkoli się w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Odbyła szkolenia m.in. z zakresu:

 • Psychoterapii lęku i depresji,
 • Metafory i bajki w pracy terapeutycznej,
 • Metod psychoterapii krótkoterminowej,
 • Terapii ofiar i sprawców przemocy,
 • Autohipnozy,
 • Terapii osób wykorzystanych seksualnie,
 • Pracy ze snem,
 • Pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości,
 • Terapii zaburzeń odżywiania,
 • Pracy z bólem,
 • Ericksonowskiego modelu pracy z rodziną,
 • Terapii par,
 • Psychoterapii schizofrenii.

Korzysta z regularnych superwizji w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej, zwłaszcza średnio- i długoterminowej; prowadzi też terapię rodzinną oraz terapię par, a także terapię grupową. W swojej pracy integruje dorobek różnych szkół terapeutycznych w zależności od rodzaju trudności zgłaszanych przez pacjenta- ze szczególnym uwzględnieniem terapii ericksonowskiej i systemowej. Chętnie korzysta z technik metaforycznych, metod transowych, psychodramy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. „Proces psychoterapii rozumiem jako towarzyszenie człowiekowi w odkrywaniu własnego potencjału na drodze ku konstruktywnej ZMIANIE. Za istotne w mojej pracy uważam budowanie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu. Stwarza to odpowiednie warunki, aby uaktywnić ZASOBY, które tkwią w każdym człowieku i które można wykorzystać tak, żeby służyły ROZWOJOWI. Pamiętając, że PRZYSZŁOŚĆ zaczyna się TERAZ.”