JUSTYNA OWCZAREK-SKONECZNA – psychoterapeutka

JUSTYNA OWCZAREK-SKONECZNA
Psychoterapeutka
Numer telefonu  606 270 368 

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

W latach 2018-2023 członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (obecnie członkini Komisji ds.Zawodu Psychoterapeuty PTPI) oraz delegatka z ramienia PTPI w Polskiej Radzie Psychoterapii. Nauczycielka psychoterapii.

Studia magisterskie z zakresu psychologii ukończyła w 1998r. i od tego czasu zdobywa doświadczenie zawodowe. Od wielu lat współpracuje z poradnią zdrowia psychicznego, pracowała również z osobami nieprzystosowanymi społecznie, głównie z tzw. „trudną młodzieżą”, uczyła studentów podstaw pracy terapeutycznej. Obecnie koncentruje się przede wszystkim na praktyce psychoterapeutycznej, prowadzi też zajęcia warsztatowe dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Ukończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ukończyła również Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (w trybie indywidualnym). Oba całościowe szkolenia były organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi. Odbyła szkolenia m.in. z zakresu:

 • Psychoterapii zaburzeń lękowych i depresji
 • „Leczenie pękniętego serca”- roczny cykl szkoleń z psychoterapii traumy
 • Pracy z historią rodziny metodą genogramu
 • Pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości
 • Terapii osób wykorzystanych seksualnie
 • Pracy z żałobą
 • Terapii ofiar i sprawców przemocy
 • Terapii zaburzeń odżywiania
 • Terapii par i rodzin
 • Autohipnozy, pracy z bólem
 • Psychoterapii natręctw
 • Pracy ze snem
 • Metafory i bajki w pracy terapeutycznej

Korzysta z regularnych superwizji. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej, zwłaszcza średnio- i długoterminowej; prowadzi też terapię rodzinną oraz terapię par, a także terapię grupową. W swojej pracy integruje dorobek różnych szkół terapeutycznych w zależności od rodzaju trudności zgłaszanych przez Pacjenta- ze szczególnym uwzględnieniem terapii ericksonowskiej i systemowej. Chętnie korzysta z technik metaforycznych, metod transowych, psychodramy.

Obecnie jest u progu szkolenia z zakresu superwizji psychoterapii.

 „Proces psychoterapii rozumiem jako towarzyszenie człowiekowi w odkrywaniu własnego potencjału na drodze ku konstruktywnej ZMIANIE. Za istotne w mojej pracy uważam budowanie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu. Stwarza to odpowiednie warunki, aby uaktywnić ZASOBY, które tkwią w każdym człowieku i które można wykorzystać tak, żeby służyły ROZWOJOWI. Pamiętając, że PRZYSZŁOŚĆ zaczyna się TERAZ.”