JUSTYNA OWCZAREK-SKONECZNA – psychoterapeutka

JUSTYNA OWCZAREK-SKONECZNA
Psychoterapeutka
Numer telefonu  606 270 368 

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Superwizorka w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA. Nauczycielka psychoterapii.

W latach 2019-2023 była członkinią Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz delegatką z ramienia PTPI w Polskiej Radzie Psychoterapii. Obecnie jest członkinią Komisji ds. Zawodu Psychoterapeuty PTPI.

Studia magisterskie z zakresu psychologii ukończyła w 1998r. i od tego czasu zdobywa doświadczenie zawodowe. Od wielu lat współpracuje z poradniami zdrowia psychicznego, ma doświadczenie rocznego stażu na oddziale dziennym leczenia nerwic i zaburzeń osobowości, pracowała również z osobami nieprzystosowanymi społecznie, głównie z tzw. „trudną młodzieżą”, uczyła studentów podstaw pracy psychoterapeutycznej. Obecnie koncentruje się przede wszystkim na praktyce psychoterapeutycznej, prowadzi też zajęcia warsztatowe dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Ukończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ukończyła również Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (w trybie indywidualnym). Oba całościowe szkolenia były organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi. Odbyła szkolenia m.in. z zakresu:

 • Psychoterapii zaburzeń lękowych i depresji
 • „Leczenie pękniętego serca”- roczny cykl szkoleń z psychoterapii traumy
 • Pracy z historią rodziny metodą genogramu
 • Pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości
 • Terapii osób wykorzystanych seksualnie
 • Pracy z żałobą
 • Terapii ofiar i sprawców przemocy
 • Terapii zaburzeń odżywiania
 • Terapii par i rodzin
 • Autohipnozy, pracy z bólem
 • Psychoterapii natręctw
 • Pracy ze snem
 • Metafory i bajki w pracy terapeutycznej

Korzysta z regularnych superwizji. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej, zwłaszcza średnio- i długoterminowej; prowadzi też terapię rodzinną oraz terapię par, a także terapię grupową. W swojej pracy integruje dorobek różnych modalności terapeutycznych – ze szczególnym uwzględnieniem myślenia humanistycznego oraz podejścia ericksonowskiego i systemowego. Chętnie korzysta z technik metaforycznych.

 „Proces psychoterapii rozumiem jako towarzyszenie człowiekowi w odkrywaniu własnego potencjału na drodze ku konstruktywnej ZMIANIE. Za istotne w mojej pracy uważam budowanie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu. Stwarza to odpowiednie warunki, aby uaktywnić ZASOBY, które tkwią w każdym człowieku i które można wykorzystać tak, żeby służyły ROZWOJOWI. Pamiętając, że PRZYSZŁOŚĆ zaczyna się TERAZ.”