Formy pomocy

Oferowane formy pomocy :

  • Konsultacja psychoterapeutyczna – 1-2 spotkania wstępne, które pozwalają na diagnozę problemu i podjęcie decyzji o najbardziej adekwatnej formie pomocy. Rozpoczęcie psychoterapii zawsze jest poprzedzone konsultacją. Konsultacja może zakończyć się decyzją o rozpoczęciu terapii (następuje zawarcie kontraktu terapeutycznego) w odpowiedniej, zaproponowanej przez specjalistę, formie albo przekierowaniem do innego specjalisty
  • Psychoterapia indywidualna – w formie sesji mających stałą częstotliwość prowadzonych przez tego samego psychoterapeutę; celem jest tu szeroko rozumiana zmiana, jak również lepsze poznanie i zrozumienie siebie, rozwój, pogłębienie samoświadomości
  • Psychoterapia partnerska, rodzinna – sesje prowadzone przez jednego lub dwoje psychoterapeutów; celem jest zwykle poprawa relacji i komunikacji, uporanie się z sytuacją kryzysową, w jakiej znalazła się para/rodzina
  • Zajęcia grupowe – grupa terapeutyczna, warsztaty rozwoju osobistego

Więcej informacji nt. aktualnie proponowanych zajęć grupowych znajdą Państwo tutaj.