Terapia dla par

Na czym polega psychoterapia dla par?

To rodzaj pomocy parze w odtworzeniu, ponownym zbudowaniu więzi między partnerami. Polega ona na formowaniu porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Terapia partnerska/małżeńska główny nacisk kładzie na pomoc w zrozumieniu problemu powstałego w związku oraz tego, co się do jego stworzenia przyczyniło. Ma ona także za zadanie wyposażyć partnerów w konkretne i skuteczne w ich przypadku sposoby radzenia sobie w momentach kryzysu oraz narzędzia, za pomocą których łatwiej dadzą sobie radę z rozwiązywaniem zarówno tych obecnych, jak i przyszłych trudności. Pierwsze spotkanie z parą ma zwykle charakter konsultacji, służy rozpoznaniu głównych obszarów trudności oraz modelu komunikacji, określeniu oczekiwań względem terapii. Zdarza się, że oczekiwania partnerów/małżonków są na tyle rozbieżne, że ciężko jest ustalić wspólny cel dalszej pracy. Pierwsza sesja nierzadko jest trudna, co może być związane z koniecznością opowiedzenia na głos najbardziej bolących treści oraz wysłuchania wypowiedzi partnera, równie mocno dotykających. 

Terapia dla par – założenia 

Częstą nadzieją wśród osób zgłaszających się na terapię dla par, nie zawsze w pełni uświadomioną, jest założenie, że spotkania te zmienią tę drugą osobę – zgodnie z moimi oczekiwaniami. Tymczasem terapia ta koncentruje się przede wszystkim na zmianie relacji (jakości bycia razem), do czego konieczne jest, aby gotowość do tejże zmiany była po obu stronach.