Podejście systemowe

Podejście systemowe zwraca uwagę na kontekst społeczny funkcjonowania człowieka, a zwłaszcza rolę rodziny, systemu wychowawczego, więzi wytworzonych w ciągu życia. Podczas terapii możliwa jest modyfikacja tej swoistej mapy zawierającej wzorzec pełnienia przez nas ról społecznych- aby podążać w kierunku większej elastyczności i realizacji własnych celów życiowych.