ANNA GRABKA – psychoterapeutka

ANNA GRABKA
Psychoterapeutka
Numer telefonu 668 390 977

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii; doświadczenie zawodowe zdobywa od 2003r.- m.in. w poradni zdrowia psychicznego, zajmowała się również pomocą psychologiczną dla rodzin zastępczych, diagnozą psychologiczną, prowadziła grupy wsparcia i inne zajęcia warsztatowe. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par/małżeństw i rodzin, a także terapię grupową. Ukończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii (atestowany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Ukończyła również 3-letni kurs pracy z traumą metodą Somatic Experiencing uzyskując certyfikat terapeuty SE.

Odbyła szkolenia m.in. z zakresu:

 • Terapii depresji i zaburzeń lękowych
 • Terapii następstw stresu
 • Terapii par i rodzin
 • Pracy z rodzinami zastępczymi
 • Pracy z historią rodziny metodą genogramu
 • Metafory i bajki w pracy terapeutycznej
 • Arteterapii (dwusemestralne studium)
 • Metod pracy z dziećmi- ofiarami przemocy
 • Terapii osób wykorzystanych seksualnie
 • Pracy terapeutycznej z osobami, które przygotowują się do ciąży oraz leczą  niepłodność
 • Pracy z traumą

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Wykorzystuje dorobek różnych szkół terapeutycznych w zależności od rodzaju trudności zgłaszanych przez Pacjenta- ze szczególnym uwzględnieniem terapii ericksonowskiej. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

 „Według mnie każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Psychoterapia dla mnie to towarzyszenie w poszukiwaniu NOWYCH DRÓG  odkrywania siebie, swoich zasobów i wykorzystania ich do stworzenia  najlepszego dla siebie sposobu życia, relacji ze sobą i innymi. Chętnie pracuję z osobami , które borykają się z następstwami przewlekłego stresu, objawami nerwicowymi. Pomagam osobom  w kryzysie, które stanęły w obliczu straty, żałoby”