ANNA GRABKA – psychoterapeutka

ANNA GRABKA
Psychoterapeutka
Numer telefonu 668 390 977 

Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii; doświadczenie zawodowe zdobywa od 2003r.- m.in. w poradni zdrowia psychicznego, zajmowała się również pomocą psychologiczną dla rodzin zastępczych, diagnozą psychologiczną, prowadziła grupy wsparcia i inne zajęcia warsztatowe. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par/małżeństw i rodzin, a także terapię grupową. Ukończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii (atestowany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Od 2004r. szkoli się w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Odbyła szkolenia m.in. z zakresu:

 • Terapii depresji i zaburzeń lękowych,
 • Terapii następstw stresu,
 • Terapii par,
 • Pracy z rodzinami zastępczymi,
 • Pracy metodą genogramu,
 • Ericksonowskiego modelu pracy z rodziną,
 • Metafory i bajki w pracy terapeutycznej,
 • Arteterapii (dwusemestralne studium),
 • Metod pracy z dziećmi- ofiarami przemocy,
 • Terapii osób wykorzystanych seksualnie,
 • Metod psychoterapii krótkoterminowej,
 • Pracy terapeutycznej z osobami, które przygotowują się do ciąży oraz leczą  niepłodność.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W terapii wykorzystuje dorobek różnych szkół terapeutycznych w zależności od rodzaju trudności zgłaszanych przez pacjenta- ze szczególnym uwzględnieniem terapii ericksonowskiej. „Według mnie każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Psychoterapia dla mnie to towarzyszenie w poszukiwaniu NOWYCH DRÓG  odkrywania siebie, swoich zasobów i wykorzystania ich do stworzenia  najlepszego dla siebie sposobu życia, relacji ze sobą i innymi. Chętnie pracuję z osobami , które borykają się z następstwami przewlekłego stresu, objawami nerwicowymi. Pomagam osobom  w kryzysie, które stanęły w obliczu straty, żałoby”