Preferowane nurty terapeutyczne

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w psychoterapii jest rozmowa, profesjonalnie prowadzona, w szczególnych warunkach sprzyjających nawiązaniu dobrej relacji terapeutycznej- opartej na zaufaniu, szacunku i autentyczności. W swojej pracy opieramy się głównie na założeniach dwóch nurtów:

W pracy terapeutycznej integrujemy wyżej wymienione podejścia. Sięgamy też do założeń psychoterapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz terapii poznawczo- behawioralnej. Przewaga określonego nurtu uzależniona jest od rodzaju problemu zgłaszanego przez pacjenta. W swojej pracy respektujemy standardy zawodowe wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, Polską Radę Psychoterapii oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zdrowie psychiczne i satysfakcjonujące funkcjonowanie jest fundamentalnym dobrem każdego człowieka, o które dbamy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy medycznej i psychologicznej.