Formy pomocy

  • Konsultacja terapeutyczna - 1-2 spotkania wstępne, które pozwalają na diagnozę problemu i podjęcie decyzji o najbardziej adekwatnej formie pomocy. Rozpoczęcie psychoterapii zawsze jest poprzedzone konsultacją. Konsultacja może zakończyć się decyzją o rozpoczęciu terapii (następuje zawarcie kontraktu terapeutycznego) w odpowiedniej, zaproponowanej przez terapeutę, formie albo przekierowaniem do innego specjalisty
  • Psychoterapia indywidualna - w formie sesji mających stałą częstotliwość prowadzonych przez tego samego terapeutę; celem jest tu szeroko rozumiana zmiana, jak również lepsze poznanie i zrozumienie siebie, rozwój, pogłębienie samoświadomości
  • Psychoterapia partnerska, małżeńska, rodzinna - sesje prowadzone przez jednego lub dwoje terapeutów; celem jest zwykle poprawa relacji             i komunikacji, uporanie się z sytuacją kryzysową, w jakiej znalazła się para/rodzina
  • Konsultacje psychiatryczne - diagnostyka, leczenie
    • Zajęcia grupowe - grupa terapeutyczna, warsztaty rozwoju osobistego
Więcej informacji nt. aktualnie proponowanych zajęć grupowych znajdą Państwo tutaj