Psychoterapeuci

Anna GrabkaANNA GRABKA tel. 668 390 977 Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii; doświadczenie zawodowe zdobywa od 2003r.- m.in. w poradni zdrowia psychicznego, zajmowała się również pomocą psychologiczną dla rodzin zastępczych, diagnozą psychologiczną, prowadziła grupy wsparcia i inne zajęcia warsztatowe. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par/małżeństw i rodzin, a także terapię grupową. Ukończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii (atestowany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Od 2004r. szkoli się w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Odbyła szkolenia m.in. z zakresu:
 • Terapii depresji i zaburzeń lękowych,
 • Terapii następstw stresu,
 • Terapii małżeństw i par,
 • Pracy z rodzinami zastępczymi,
 • Pracy metodą genogramu,
 • Ericksonowskiego modelu pracy z rodziną,
 • Metafory i bajki w pracy terapeutycznej,
 • Arteterapii (dwusemestralne studium),
 • Metod pracy z dziećmi- ofiarami przemocy,
 • Terapii osób wykorzystanych seksualnie,
 • Metod psychoterapii krótkoterminowej,
 • Pracy terapeutycznej z osobami, które przygotowują się do ciąży oraz leczą  niepłodność.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W terapii wykorzystuje dorobek różnych szkół terapeutycznych w zależności od rodzaju trudności zgłaszanych przez pacjenta- ze szczególnym uwzględnieniem terapii ericksonowskiej. "Według mnie każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Psychoterapia dla mnie to towarzyszenie w poszukiwaniu NOWYCH DRÓG  odkrywania siebie, swoich zasobów i wykorzystania ich do stworzenia  najlepszego dla siebie sposobu życia, relacji ze sobą i innymi. Chętnie pracuję z osobami , które borykają się z następstwami przewlekłego stresu, objawami nerwicowymi. Pomagam osobom  w kryzysie, które stanęły w obliczu straty, żałoby" Anna Grabka - ZnanyLekarz.pl
Justyna Owczarek- SkonecznaJUSTYNA OWCZAREK-SKONECZNA tel. 606 270 368 Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Studia magisterskie na kierunku- psychologia ukończyła w 1998r. i od tego czasu zdobywa doświadczenie zawodowe. Od wielu lat współpracuje z poradnią zdrowia psychicznego, pracowała również z osobami nieprzystosowanymi społecznie, głównie z tzw. "trudną młodzieżą", uczyła studentów podstaw pracy terapeutycznej. Obecnie koncentruje się przede wszystkim na praktyce psychoterapeutycznej, prowadzi też zajęcia warsztatowe dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Ukończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ukończyła również Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (w trybie indywidualnym). Oba całościowe szkolenia były organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi. Od 2000r. szkoli się w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Odbyła szkolenia m.in. z zakresu:
 • Psychoterapii lęku i depresji,
 • Metafory i bajki w pracy terapeutycznej,
 • Metod psychoterapii krótkoterminowej,
 • Terapii ofiar i sprawców przemocy,
 • Autohipnozy,
 • Terapii osób wykorzystanych seksualnie,
 • Pracy ze snem,
 • Pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości,
 • Terapii zaburzeń odżywiania,
 • Pracy z bólem,
 • Ericksonowskiego modelu pracy z rodziną,
 • Terapii małżeństw i par,
 • Psychoterapii schizofrenii.
Korzysta z regularnych superwizji w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej, zwłaszcza średnio- i długoterminowej; prowadzi też terapię rodzinną i partnerską/małżeńską, a także terapię grupową. W swojej pracy integruje dorobek różnych szkół terapeutycznych w zależności od rodzaju trudności zgłaszanych przez pacjenta- ze szczególnym uwzględnieniem terapii ericksonowskiej i systemowej. Chętnie korzysta z technik metaforycznych, metod transowych, psychodramy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. "Proces psychoterapii rozumiem jako towarzyszenie człowiekowi w odkrywaniu własnego potencjału na drodze ku konstruktywnej ZMIANIE. Za istotne w mojej pracy uważam budowanie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu. Stwarza to odpowiednie warunki, aby uaktywnić ZASOBY, które tkwią w każdym człowieku i które można wykorzystać tak, żeby służyły ROZWOJOWI. Pamiętając, że PRZYSZŁOŚĆ zaczyna się TERAZ." Justyna Owczarek- Skoneczna - ZnanyLekarz.pl ________________________________________________________________________________________________________