Na czym polega terapia małżeńska?

To rodzaj pomocy parze małżeńskiej (również osobom pozostającym w związku partnerskim) w odtworzeniu, ponownym zbudowaniu więzi między partnerami. Polega ona na formowaniu porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Terapia małżeńska główny nacisk kładzie na pomoc parze w zrozumieniu problemu powstałego w ich związku oraz tego, co się do jego stworzenia przyczyniło. Ma ona także za zadanie wyposażyć partnerów w konkretne i skuteczne w ich przypadku sposoby radzenia sobie w momentach kryzysu oraz narzędzia, za pomocą których łatwiej dadzą sobie radę z rozwiązaniem zarówno tych obecnych, jak i niegdysiejszych czy przyszłych trudności.

Pierwsze spotkanie z parą ma zwykle charakter konsultacji, służy rozpoznaniu głównych obszarów trudności oraz modelu komunikacji, określeniu oczekiwań względem terapii. Zdarza się, że oczekiwania małżonków są na tyle rozbieżne, że trudno ustalić wspólny cel dalszej pracy. Pierwsza sesja nierzadko jest trudna, co może być związane z koniecznością opowiedzenia na głos najbardziej bolących treści oraz wysłuchania wypowiedzi partnera, równie mocno dotykających.

Częstą nadzieją wśród osób zgłaszających się na terapię par/małżeńską, nie zawsze w pełni uświadomioną, jest założenie, że spotkania te zmienią tę drugą osobę- zgodnie z moimi oczekiwaniami. Tymczasem terapia ta koncentruje się przede wszystkim na zmianie relacji (jakości bycia razem), do czego konieczne jest, aby gotowość do tejże zmiany była po obu stronach.