Psychoterapeuci

Anna GrabkaANNA GRABKA
tel. 668 390 977

Psycholog, psychoterapeutka.
Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii; doświadczenie zawodowe zdobywa od 2003r.- m.in. w poradni zdrowia psychicznego, zajmowała się również pomocą psychologiczną dla rodzin zastępczych, diagnozą psychologiczną, prowadziła grupy wsparcia i inne zajęcia warsztatowe.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par/małżeństw i rodzin, a także terapię grupową. Ukończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (całościowe szkolenie, którego ukończenie jest wymogiem przy ubieganiu się o Certyfikat Psychoterapeuty tego Towarzystwa).

Od 2004r. szkoli się w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Odbyła szkolenia m.in. z zakresu:

 • Terapii nerwic i depresji,
 • Terapii następstw stresu,
 • Terapii małżeństw i par,
 • Pracy z rodzinami zastępczymi,
 • Pracy metodą genogramu,
 • Ericksonowskiego modelu pracy z rodziną,
 • Metafory i bajki w pracy terapeutycznej,
 • Arteterapii (dwusemestralne studium),
 • Metod pracy z dziećmi- ofiarami przemocy,
 • Terapii osób wykorzystanych seksualnie,
 • Metod psychoterapii krótkoterminowej,
 • Pracy terapeutycznej z osobami, które przygotowują się do ciąży oraz leczą  niepłodność.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W terapii wykorzystuje dorobek różnych szkół terapeutycznych w zależności od rodzaju trudności zgłaszanych przez pacjenta- ze szczególnym uwzględnieniem terapii ericksonowskiej.

„Według mnie każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Psychoterapia dla mnie to towarzyszenie w poszukiwaniu NOWYCH DRÓG  odkrywania siebie, swoich zasobów i wykorzystania ich do stworzenia  najlepszego dla siebie sposobu życia, relacji ze sobą i innymi. Chętnie pracuję z osobami , które borykają się z następstwami przewlekłego stresu, objawami nerwicowymi. Pomagam osobom  w kryzysie, które stanęły w obliczu straty, żałoby”

Anna Grabka – ZnanyLekarz.pl


Justyna Owczarek- SkonecznaJUSTYNA OWCZAREK-SKONECZNA
tel. 606 270 368

Psycholog, psychoterapeutka.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku- psychologia, od 1998r. pracuje jako psycholog- praktyk. Od wielu lat współpracuje z poradnią zdrowia psychicznego, pracowała również z osobami nieprzystosowanymi społecznie, głównie z tzw. „trudną młodzieżą”, uczyła studentów podstaw pracy terapeutycznej. Obecnie koncentruje się przede wszystkim na praktyce psychoterapeutycznej, prowadzi też zajęcia warsztatowe dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym.

Ukończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (całościowe szkolenie, którego ukończenie jest wymogiem przy ubieganiu się o Certyfikat Psychoterapeuty tego Towarzystwa), ukończyła również Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (w trybie indywidualnym).

Od 2000r. szkoli się w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Odbyła szkolenia m.in. z zakresu:

 • Psychoterapii lęku i depresji,
 • Metafory i bajki w pracy terapeutycznej,
 • Metod psychoterapii krótkoterminowej,
 • Terapii ofiar i sprawców przemocy,
 • Autohipnozy,
 • Hipnozy ericksonowskiej,
 • Pracy ze snem,
 • Pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości,
 • Terapii zaburzeń odżywiania,
 • Pracy z bólem,
 • Ericksonowskiego modelu pracy z rodziną,
 • Terapii małżeństw i par,
 • Psychoterapii schizofrenii.

Korzysta z regularnych superwizji w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej, zwłaszcza średnio- i długoterminowej; prowadzi też terapię rodzinną i partnerską/małżeńską, a także terapię grupową.

W swojej pracy wykorzystuje dorobek różnych szkół terapeutycznych w zależności od rodzaju trudności zgłaszanych przez pacjenta- ze szczególnym uwzględnieniem terapii ericksonowskiej. Chętnie korzysta z technik metaforycznych, metod transowych, pracy z ciałem, psychodramy.

Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

„Proces psychoterapii rozumiem jako towarzyszenie człowiekowi w odkrywaniu własnego potencjału na drodze ku konstruktywnej ZMIANIE. Za istotne w mojej pracy uważam budowanie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu. Stwarza to odpowiednie warunki, aby uaktywnić ZASOBY, które tkwią w każdym człowieku i które można wykorzystać tak, żeby służyły ROZWOJOWI. Pamiętając, że PRZYSZŁOŚĆ zaczyna się TERAZ.”
Justyna Owczarek- Skoneczna – ZnanyLekarz.pl
________________________________________________________________________________________________________